Puck – pamiątkowe zdjęcie przy replice wodnosamolotu Lublin RXIII