Kontakt

Pracownia Witraży INTEK-ART Sławomir Intek
ul. Szewska 8, 87-100 Toruń                 tel. 602 272 005
email: lp.2o@traketni lp.nurotketni@ezartiw

Muzeum Witraży „NISZA”
Radosław Intek
87-100 Toruń
ul.Szewska 6
tel 604 740 775
email: lp.nurotketni@muezum

Apartament  1555
Radosław Intek
87-100 Toruń
ul.Szewska 8/2
tel 604 740 775
email: lp.nurotketni@tnematrapa